TATSUMI RYU

1. ORIGEN I EVOLUCIÓ DE L'ESCOLA TATSUMI RYU:

A la primera meitat del segle XVI, en ple període Muromachi, tot el Japó es trobava encerclat en una sangonent guerra civil en la qual els senyors de les diferents províncies lluitaven pel poder. Va ser llavors quan el noble guerrer Tatsumi Sankyo, sense haver conegut mai la derrota en cap combat, va encaminar-se al santuari del Tsumayama Dai Myojin on va assolir finalment l’estat espiritual de total abnegació, arribant a conèixer la manera de vèncer a l’adversari abans d’enfrontar-se a ell. Així doncs, ara fa uns 500 anys que Tatsumi Sankyo va enginyar les dues tècniques fonamentals per obtenir la victòria en el combat: Muko i Marui, les quals constitueixen l’essència de l’escola Tatsumi Ryu.

Durant l’era Tokugawa, el clan Nakatsu Okudaira amb Kimura Gonzaemon i Matsukawa Heizaemon al front, va adoptar l’escola Tatsumi Ryu com el seu mètode de preparació per a la lluita. També el clan Yamagata Hotta al qual pertanyia Yamaguchi Shichirozaemon va instruir als seus guerrers  amb els principis i  els procediments  de l’escola Tatsumi Ryu.  A partir d’aquest moment, l’escola Tatsumi Ryu va adquirir una gran importància i va destacar com una de les escoles més notòries d’aquella època.  L’any 1746 el clan  Hotta es va estendre a Shimosa, lloc on actualment està la seu central de l’escola Tatsumi Ryu, concretament a la població de Sakura dins de la prefectura de Chiba. A aquest clan van pertànyer nombrosos mestres de l’escola Tatsumi Ryu, com Hanzawa Naritsume, Henmi Sosuke i Kanematsu Naokado, els quals foren molt famosos en el seu temps.

Als inicis de l’era Meiji es va crear l’escola de la Policia Metropolitana, coneguda amb el nom de Keishicho Ryu i de la qual fou professor Henmi Sosuke. Ara bé, en l’elaboració  dels programes de Iai Jutsu i de Ken Jutsu d’aquesta escola, es van adoptar diverses formes bàsiques de l’escola Tatsumi Ryu, dins de les quals hi ha el kata Shiho de Iai Jutsu, el kata Maki Otoshi de Ken Jutsu i el kata Tsukagarami de Yawara.

Tanmateix, l’actual Soke de l’escola Tatsumi Ryu, en Kato Hiroshi Sensei, és el màxim representant d’aquesta escola. El seu avi, el qual va ser el 19 Soke, en Kato Hisashi Sensei, va arribar a ser un professor extraordinari, car no tan sols va rebre de la prestigiosa societat Butokukai els títols de Kyoshi en Iaido i Kendo, sinó que a més a més va assolir el grau de 8 Dan Hanshi en totes dues disciplines.

També el pare de l’actual Soke, en Kato Takashi Sensei, que fou el 21 Soke, va arribar al grau de Hanshi en Iaido i Kendo per la ZNKR (Federació Japonesa de Kendo).

L’actual Soke dedica totes les seves energies a la pràctica i a la difusió de l’escola Tatsumi Ryu, supervisant també la tasca docent dels diferents professors d’alt nivell a fi de mantenir els mestratges d’aquesta escola dins dels principis i ideals que van inspirar al seu fundador, Tatsumi Sankyo, fa 500 anys.


2. CARACTERÍSTIQUES FONAMENTALS DE L'ESCOLA TATSUMI RYU:

L’escola Tatsumi Ryu abraça diverses disciplines de combat, principalment l’art de desembeinar i manejar la Katana conegut com Iai, encara que en aquesta escola també se l'anomena Iaijutsu o Battojutsu.

El Iai de l’escola Tatsumi Ryu està estructurat en 2 sèries: Omote No Kata i Kage No Kata que contenen un total de 32 Kata, no obstant cadascun d’aquests pot realitzar-se de 3 formes diferents  atenent a les necessitats tàctiques del combat i depenent del nivell de mestria de qui els realitza. Els Kata de Iai foren creats originalment per al combat dempeus (Tachiai) però posteriorment s’adoptaren per a ser executats assegut  en posició Seiza (Igumi), així doncs cada una de les sèries anteriorment esmentades contenen 8 Kata de Tachiai i 8 Kata de Igumi.

L’altra disciplina principal de l’escola Tatsumi Ryu és el Kenjutsu, forma de combat en la qual la Katana ha estat ja desembeinada. A l’escola Tatsumi Ryu el Kenjutsu es realitza en forma de Kata per parelles utilitzant un Bokken (espasa de fusta) encara que també s’usa l’anomenat Fukuro Shinai (espasa de bambú embolcallat en pell). El Kenjutsu està estructurat en quatre sèries: Omote No Kata, Kage No Kata, Gogo No Kata i Tsume Ai, en els quals s’utilitza tant el Tachi (Katana llarga) com el Kodachi (Katana curta). A la majoria dels Kata de Kenjutsu hi ha més d’una tècnica o bé dos exercicis diferents d’una mateixa tècnica.

Encara que el Iaijutsu i el Kenjutsu formen la base fonamental, l’escola Tatsumi Ryu abasta també altres disciplines com Yawara (tècniques de combat cos a cos), Sojutsu (tècniques de llança), Bojutsu (tècniques de bastó llarg), Jojutu (tècniques de bastó mitjà), Naginatajutsu (tècniques d’albarda), etc.

Tanmateix, existeixen diversos exercicis característics d’aquesta escola que s’utilitzen tant per a millorar la tècnica de desembeinar la Katana (Kumi Iai, Kazunuki), com per a desenvolupar armoniosament l’esperit, la tècnica i la respiració (Keta Uchi, Mawashi Uchi, Mawari Uchi), així com per a constatar la qualitat i el correcte tremp d’una Katana (Bo Dameshi, Tameshi Giri).

Com es pot observar, la inimitable escola Tatsumi Ryu conté un gran nombre de tècniques, no obstant totes elles son elaborades amb moviments de gran estabilitat i solidesa, renunciant expressament a qualsevol ornamentació inútil; així doncs l’escola Tatsumi Ryu ha arribat a ser descrita com el Zen mòbil pels seus impecables i refinats moviments.

 

3. EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS SOKE DE TATSUMI RYU:

Divinitat Inspiradora: TSUMAYAMA DAI MYOJIN

FUNDADOR                                          TATSUMI SANKYO

2     SOKE                                            TATSUMI IWAMINOKAMI

3     SOKE                                            TATSUMI KAZUMANOSUKE

4     SOKE                                            MIKAMI HANNOJO

5     SOKE                                            MATSUI KOTOFURU

6     SOKE                                            KUWAJIMA TAZAEMON

7     SOKE                                            OISHI SENSUKE

8     SOKE                                            YAMAGUCHI SHICHIROZAEMON

9     SOKE                                            TAKEKAWA KYUBEE

10   SOKE                                            KASUYA DANKURO

11   SOKE                                            HENMI RYUHO

12   SOKE                                            HENMI SOHACHI

13   SOKE                                            HANZAWA KIHEE

14   SOKE                                            HENMI SHINKURO

15   SOKE                                            HANZAWA GONZAEMON

16   SOKE                                            HENMI SOHACHI

17   SOKE                                            HENMI CHUZO

18   SOKE                                            HANZAWA NARITSUNE

19   SOKE                                            KATO HISASHI

20   SOKE                                            KATO SADAO

21   SOKE                                            KATO TAKASHI

22   SOKE                                            KATO HIROSHI

 

4. PRINCIPALS DISCIPLES DE COMBAT DE TATSUMI RYU:

DISCIPLINA            SÈRIE                           CONTINGUT

IAIJUTSU             Omote No Kata              Grup de 8 Kata efectuats dempeus (Tachiai) i un grup de 8 Kata efectuats en Seiza (Igumi).

                                                                 Cada Kata es pot realitzar de tres formes diferents: Jo, Ha, Kyu.

                           Kage No Kata                Grup de 8 Kata efectuats dempeus (Tachiai) i un grup de 8 Kata assegut en Seiza (Igumi).

                                                                 Cada Kata es pot realitzar de tres formes diferents: Shoden, Honden, Betsuden.

 

KENJUTSU           Omote No Kata              Grup de 6 Kata per parelles de Tachi (Katana llarga) contra Tachi.

                                                                 Cada Kata es pot realitzar de tres formes diferents: Jo, Ha, Kyu.

                           Kage No Kata                Grup de 3 Kata per parelles de Tachi contra Kodachi (Katana curta)

                           Gogo No Kata                Grup de 5 Kata per parelles, 4 de Tachi contra Tachi i 1 de Tachi contra Kodachi.

                           Tsume Ai                       Grup de 5 Kata del Gogo No Kata, aplicant les tècniques de desembeinar de l'escola.

 

TEITO                                                       Grup indefinit de Kata per parelles en els quals habitualment es porta a la mà la Katana embeinada.

                                                                S’efectuen tècniques pròpies de IAI, BO, YAWARA, etc...

 

YAWARA              Igumi                            Grup de 6 Kata de tècniques de combat cos a cos, asseguts en Seiza.

                           Tachiai                          Grup de 23 Kata de tècniques de combat cos a cos, dempeus.

                           Kumiai                          Grup de 16 Kata de tècniques de combat cos a cos.

 

SOJUTSU            Yari Awase                                 Grup de 6 Kata de Yari (Llança) contra Yari.

                          Tachi Awase Yari Kachimi           Grup de 4 Kata de Yari contra Tachi.

                          Tachi Awase Tachi Kachimi         Grup de 4 Kata de Yari contra Tachi.

                          Kodachi Awase                          Grup de 4 Kata de Yari contra Kodachi.

 

BOJUTSU                                                Grup de 5 Kata de Bo (Bastó llarg) contra Katana. Cada Kata es pot fer Omote o Kage.

 

JOJUTSU                                                Grup de 3 Kata de Jo (Bastó mitjà) contra Katana. Cada Kata es pot fer Omote o Kage.

 

NAGINATAJUTSU                                    Grup de 3 Kata de Naginata (Albarda) contra Katana. Cada Kata es pot fer Omote o Kage.

                                      .                                

5. EXERCICIS DE TATSUMI RYU:

KUMI IAI

Exercici de Iai realitzat per parelles en el qual els participants executen simultàniament els Kata complementaris de Iai.

 

KAZU NUKI

Exercici de Iai realitzat per parelles en el qual els participants realitzen alternativament els kata de Omote no Kata Tachiai: Muko i Marui. Aquest és un exercici fonamental de l’escola Tatsumi Ryu i es sol realitzar en sèries de 1.000, 3.000 i 10.000 repeticions. El 19 Soke de l’escola Tatsumi Ryu, Kato Hisashi Sensei va arribar a realitzar una sèrie de 30.000 repeticions.

 

KETA UCHI, MAWASHI UCHI, MAWARI UCHI

Igualment que en el Kendo modern existeix l’exercici anomenat Kiri Kaeshi, a l’escola Tatsumi Ryu hi ha aquests exercicis amb el Bokken mitjançant els quals es desenvolupa el cos, l’esperit, la tècnica i la respiració.

 

BO DAMESHI

Prova que es realitza a l’escola Tatsumi Ryu per a comprovar el correcte tremp d’una Katana.

 

TAMESHI GIRI

Amb una Katana que hagi superat l’exercici anomenat Bo Dameshi, s’executen diverses proves de tall sobre Makiwara.

 

MIDARE UCHI

Exercici semblant al Keiko del Kendo modern emprant un Fukuro Shinai (espasa de bambú embolcallat en pell).

 

MIDARE AI

 Exercici semblant al Randori del Judo Kodokan utilitzant tècniques de Yawara.

 

KATA SHIAI

Exercici entre la realització de Kata i el Midare Uchi. S'usa un Fukuro Shinai.

 

6. RELACIÓ DELS NOMS DELS KATA D'IAIJUTSU I KENJUTSU DE TASUMI RYU:

DISCIPLINA                    SÈRIE                              KATA

IAIJUTSU                       Omote No Kata                Muko

                                                                             Marui

                                                                             Go No Muko

                                                                             Go No Marui

                                                                             Zen Go

                                                                             Hidari

                                                                             Migi

                                                                             Shi Ho

 

                                     Kage No Kata                  Muko

                                                                             Marui

                                                                             Go No Muko

                                                                             Go No Marui

                                                                             Zen Go

                                                                             Hidari

                                                                             Migi

                                                                             Shi Ho

 

KENJUTSU                      Omote No Kata               Muko

                                                                             Marui

                                                                             Mae Ja

                                                                             Hari

                                                                             Maki Otoshi

                                                                             Tai Sha

 

                                    Kage No Kata                   Migi Irimi

                                                                             Hidari Irimi

                                                                             Uten Saten

 

                                    Gogo No Kata                   Ichi No Tachi

                                                                             Ni No Tachi

                                                                             San No Tachi

                                                                             Yon No Tachi

                                                                             Go No Tachi

 

                                    Tsume Ai                           Ichi No Tachi

                                                                             Ni No Tachi

                                                                             San No Tachi

                                                                             Yon No Tachi

                                                                             Go No Tachi

 

7. DENSHO DE TATSUMI RYU:

A l’escola Tatsumi Ryu hi ha un gran nombre de Makimono (escrits en paper d’arròs molt llarg que es guarda enrotllat en forma de pergamí) des de fa segles, els quals contenen tots els ensenyaments de les diferents disciplines, així com dels principis ètics i de la filosofia de l’escola. Els continguts dels Makimono són estudiats pels alumnes de l’escola segons llur nivell, sota la supervisió directa del Soke (màxim mestre).

En la actualitat, a més a més del sistema de graus fins a 8 Dan amb tribunal i examen, encara es conserva l’ancestral sistema de graus de mestratge dividit en 5 nivells diferents que són atorgats directament pel Soke de l’escola, el qual lliura una reproducció exacta de cada Makimono al deixeble que ha assolit un determinat nivell. Així per exemple, per a esdevenir el màxim nivell (Menkyo Kaiden) cal obtenir la totalitat d’aquests 15 Makimono:

 MOKUROKU (4 Makimono)

 

JODEN (4 Makimono)

 

ODEN (4 Makimono)

 

MENKYO (1 Makimono)

 

KAIDEN (2 Makimono)