NIHON KOBUDO

Dins el Nihon Kobudo, o antics arts marcials del Japó, s'enquadren nombroses escoles antigues o Koryu, que encara mantenen el sistema d'ensenyament tradicional de l'època en que foren creades.

Es calcula que, del total d'escoles antigues i estils existents al llarg de la història del Japó, en la actualitat sobreviuen més de 400, en part gràcies al seu sistema d'ensenyament dins el clan familiar que garanteix la transmissió dels coneixements, tant de les tècniques de combat com dels principis ètics, als descendents.

Aquestes escoles, moltes de les quals daten de molts segles abans, comprenen alhora diferents disciplines marcials, perquè el Samurai del període feudal del Japó havia de dominar les armes de que disposava per a la seva supervivència en el combat. Així doncs, es troben escoles en les quals es practica Kenjutsu (l'art d'esgrimir l'espasa), Iaijutsu (l'art de desembeinar l'espasa), Sojutsu (l'art de la llança), Naginatajutsu (l'art de l'albarda), Bojutsu (l'art del bastó), i un llarg seguit de disciplines, tant amb armes com a mans nues, que constitueixen l'essència de la formació de l'antic Samurai i que arriben als nostres dies en la seva més absoluta puresa.

TATSUMI RYU

NITEN ICHI RYU

SUIO RYU